YRITYS

Perustin Kielipalvelu Metapherin vuonna 2017. Yrityksen perustamiseen minua motivoivat potentiaaliset asiakkaat, jotka kyselivät minulta saksan käännöspalveluja.
Olin tuolloin opintojeni loppusuoralla Turun yliopistossa, jossa opiskelin saksan kielen kääntämistä ja tulkkausta. Metapherin perustamisesta lähtien olen saanut tehdä erilaisia käännösalan projekteja ja auttaa käännöstöilläni yrityksiä viemään tuotteitaan ja palvelujaan Saksan markkinoille. Lisäksi olen tehnyt paljon käännöksiä alihankintana muille käännöstoimistoille.

Yrityksen toimintaan kuuluvat käännösalan palvelut. Metapherilla arvostetaan asiakassuhteita ja laadukkaita kielipalvelun tuotteita. Yleensä paras lopputulos saadaan aikaan, kun käännös tai tulkkaus voidaan tehdä tiiviissä yhteydessä asiakkaan kanssa. Kielipalvelu Metapher tarjoaa omaa vankkaa ammattiosaamistaan ja asiakas voi oman tuotteensa asiantuntijana vaikuttaa muun muassa valittuihin termeihin.

Yritys noudattaa käännösalan yleisiä sopimusehtoja ja on Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen sekä käännösalan asiantuntijoiden jäsen.

sktl-logo.jpg KAJ_logo.jpg
SM_metapher.jpg


Senni Mattila, yrityksen perustaja, asiatekstikääntäjä ja tulkki

Olen valmistunut Turun yliopistosta saksan kielen kääntäjäksi ja tulkiksi. Yliopisto-opintojeni jälkeen olen hankkinut lisäosaamista kahdella erilaisella kääntäjäharjoittelulla. Ensimmäisessä harjoittelussa työskentelin IT-alan ja toisessa lääketieteellisten käännösten parissa.

Työkieleni:

  • saksa-suomi-saksa
  • englanti-suomi

Suomi on äidinkieleni ja myös saksani on äidinkielen tasolla, koska olen elänyt lapsuuteni ja nuoruuteni Saksassa. Englantia olen opiskellut pitkään ja taitoni ovat hyvät.

Työkokemukseni:

Kääntäjäharjoittelujeni lisäksi olen kääntänyt pääasiassa saksan- ja englanninkielisiä asiatekstejä suomeksi ja suomenkielistä materiaalia saksaksi. Saksaan päin käännettävät sisällöt ovat olleet Saksan markkinoille pyrkivien yritysten materiaaleja.

Erikoisalojani:

  • tekniikka (autot, puuntyöstökoneet)
  • IT (ohjelmistotekstit)
  • lääketiede (laitteiden käyttöoppaat)
  • markkinointi (verkkosivustot, tuote-esittelyt).

Erikoisosaamiseni:

  • kaksikielisyys (suomi ja saksa)
  • käännösmuistityökalujen laaja tuntemus.


SDL_Trados_Studio_Web_Icons_014.jpg

Kielipalvelu Metapher


senni.mattila@metapher.fi

+358 40 861 0100